Vad betyder de färgade prickar som finns på en del cykelbanor?

Vi har markerat hur cykelstråken går genom att måla färgade prickar på en del cykelbanor. Markeringarna finns i de korsningar där det är otydligt hur cykelstråket går. Prickarna på cykelbanan har samma färg som stråken på kartan, så om du cyklar på Ättekullastråket (gult stråk) ska du följa de gula prickarna och om du åker på Mariastråket (rosa stråk) ska du följa rosa prickar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?