Varför är cykelbanorna så smala på Södergatan?

Vi är medvetna om att cykelbanorna på Södergatorna är lite för smala för att det till exempel ska gå att köra om någon som cyklar lite långsammare. Men Södergatan är ett livligt handelsstråk med många som rör sig till fots, på cykel eller till/från bussen och mellan torg, affärer och restauranger. Utrymmet är begränsat och det betyder att vi måste ta hänsyn till varandra.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?