Varför kan ni inte separera gående och cyklister?

I mån av plats strävar vi efter att separera gående och cyklister. Där detta inte är möjligt blir ytorna istället gemensamma och gående och cyklister får samsas om ytan.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?