Varför sätter ni inte upp skyltar eller hinder för att förbjuda cykeltrafik på gångstigar?

Det är enbart barn upp till 8 år som får cykla på gångbanor. Det har samtliga trafikanter en skyldighet att veta och vi sätter därför inte upp vägmärken om det. Vi skulle annars få ett överflöd av vägmärken i staden, vilket skulle föra med sig att särskilt viktiga vägmärken blir svårare att se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?