Vilken sida ska jag gå på en gemensam gång- och cykelbana?

Du ska gå på vänster sida av den gemensamma gång- och cykelbanan. Det sätter vi inte upp skyltar för.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?