Fordonsflyttning

Ibland är det nödvändigt att flytta fordon som står felparkerade. Detta gäller till exempel fordon som står hindrande eller trafikfarligt, men även långtidsuppställda fordon eller övergivna fordonsvrak.

Fordon kan även flyttas vid vägarbeten och servicedagar (städdagar) för att ge åtkomst till aktuella ytor.

Fordonen flyttas till en särskild uppställningsplats där fordonsägaren kan hämta ut sin bil efter att bärgnings- och uppställningskostnad är betald.

Läs mer om hur parkeringsövervakningen i Helsingborg fungerar.