Parkeringsövervakning

Här får du information om hur parkeringsövervakningen i Helsingborg fungerar, syftet med övervakningen och hur du gör om du anser att du felaktigt fått en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift.

Anmäla felparkerade bilar

Felparkerade fordon som står trafikfarligt anmäler du i första hand till QSG Bevakning AB. Kontakta QSG Bevakning AB via e-post: kundtjanst.hbg@qsg.se eller telefon 0774 – 40 30 30. Du kan också anmäla felparkerade fordon i e-tjänsten eller appen Ett bättre Helsingborg.

Parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Överst på den gula ”kvittoremsan” står om du har fått en parkeringsanmärkning eller en kontrollavgift. Om du har parkerat på gatumark får du en parkeringsanmärkning från Helsingborgs stad. En kontrollavgift får du om du parkerat på tomtmark. Det är oftast privata parkeringar som finns på tomtmark, men det finns även en del kommunala parkeringar på tomtmark. Det är olika regler och lagar som styr bland annat hur du gör om du anser att du fått en felaktig ”parkeringsbot”.

Här får du information om vad som gäller för parkeringsanmärkning respektive kontrollavgift:

Det här gäller för parkeringsanmärkning respektive kontrollavgift

Felparkeringsavgifter på gatumark och Helsingborgs stads parkeringar på tomtmark

I Helsingborg finns det olika beloppsgränser, beroende på hur allvarlig felparkeringen anses vara. De olika beloppen är:

600 kronor

Detta är det belopp som gäller vid den lindrigaste typen av felparkering, om du till exempel har parkerat på avgiftsbelagd plats utan att erlägga avgift, eller parkerat för länge på en tidsbegränsad parkeringsplats.

800 kronor

Detta belopp gäller där det råder parkeringsförbud eller motsvarande. Exempelvis om du parkerat på en huvudled, eller där det är parkeringsförbud en dag i månaden för städning och/eller andra åtgärder.

1 000 kronor

Detta belopp gäller på platser där det råder stannandeförbud. Exempel på sådana platser är ändamålsplatser (lastplats, taxiplats), platser med skyltat stannandeförbud, för nära vägkorsning med mera.

1 300 kronor

Detta belopp gäller vid de allvarligaste felparkeringarna, där det råder stannandeförbud och uppställningen blir direkt trafikfarlig och/eller hindrande. Exempel på sådana platser är på eller för nära övergångsställe, på gång- eller cykelbana, så att fara eller hinder uppstår med mera, samt att parkera utan tillstånd på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad.

Andra regler kan gälla på privat mark

På privat tomtmark beslutar markägaren själv, med vissa begränsningar, om parkeringsregler och övervakning. Kontrollavgifterna får dock inte överstiga de avgifter kommunen tar ut för felparkering och vägmärken som talar om vilka regler som gäller måste finnas på platsen.

Fordonsflyttning

Om ditt fordon står felparkerat kan det i vissa fall flyttas till närmaste lämpliga plats eller till ett uppställningsområde där du inom en viss tid kan lösa ut fordonet. Om ett fordon bedöms vara ett fordonsvrak så skrotas det.

Om din bil blivit flyttad, kontakta QSG Bevakning AB för information:
e-post: kundtjanst.hbg@qsg.se eller telefon 0774 – 40 30 30.

Kungörelse av fordon som flyttats av Helsingborgs stad

Så fungerar parkeringsövervakningen

I Helsingborgs stad är det stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för parkeringsövervakningen på gatumark och stadens parkeringar på tomtmark. Övervakningen utförs av en extern entreprenör, QSG Bevakning AB, och av uniformerade och förordnade parkeringsvakter.

Syftet med parkeringsövervakningen är i första hand att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet samt att övervaka det begränsade antalet parkeringsplatser så att tillgången främjas. En huvuduppgift för parkeringsvakterna är att informera allmänheten om gällande regler och bestämmelser och i övrigt uppträda på ett serviceinriktat sätt. Övervakningen ska vara förebyggande så att trafikanterna följer givna regler.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.