Söka parkeringstillstånd

Det finns flera sorters parkeringstillstånd: nyttokort, tillstånd för rörelsehindrade och tillfällig dispens från parkeringsreglerna. Här kan du ansöka om parkeringstillstånd.