Service och städning av gator

En gång i månaden är det parkeringsförbud mellan klockan 08:00 och 12:00 i områden med flerfamiljsbostäder i Helsingborg. Parkeringsförbudet är till för att olika servicefordon ska komma åt att sopa och snöröja med mera.

Tidigare kallades de här dagarna ”städdagar” men numera heter det ”servicedagar”. Det gör det för att vi kan planera in även andra åtgärder samma dag, till exempel rensning av brunnar, beskärning av träd och buskar eller arbeten där en lift behövs. Det är alltså inte fritt fram att flytta tillbaka bilen efter att sopmaskinen har varit där.

Tider då vi städar stadens gator:

  • Eneborg, Högaborg, Övre Olympia, Husensjö och Wilson Park: Första onsdagen och torsdagen varje månad
  • Planteringen, Lussebäcken, Miatorp och Råå: Andra onsdagen, torsdagen och fredagen varje månad
  • Tågaborg och Slottshöjden: Tredje måndagen och tisdagen varje månad
  • Stattena, Ringstorp, Västra Berga och Fredriksdal: Fjärde måndagen och tisdagen varje månad

Tillåtet att släppa av och hämta upp passagerare

På en gata med parkeringsförbud är det tillåtet att släppa av och hämta upp passagerare och du får även lasta på och av gods. Men du får alltså inte parkera på gatan under förbudstiden. Kommunen har rätt att forsla bort felparkerade bilar om det behövs under de dagarna.