Service och städning av gator

En gång i månaden är det parkeringsförbud mellan klockan 08:00 och 12:00 i områden med flerfamiljsbostäder i Helsingborg. Parkeringsförbudet är till för att olika servicefordon vid behov ska komma åt att sopa och snöröja med mera.

Tidigare kallades de här dagarna ”städdagar” men numera heter det ”servicedagar”. Parkeringsförbudet är till för att vi ska kunna planera in städning och andra åtgärder under tider då vi vet att det inte finns några bilar på respektive gator. Förutom att vi vid behov sopar och snöröjer gatan kan det även handla om att rensa brunnar, beskära träd och buskar eller utföra arbeten där det behövs en lift.

Tänk på att parkeringsförbudet dessa dagar gäller under hela tidsperioden, även om städbilen har passerat.

Parkeringsförbudet gäller även om aktuellt datum infaller på en helgdag. Tänk på att den generella regeln om 24 timmar gäller övriga dagar.

Skyltar visar när det är parkeringsförbud på just din gata

Parkeringsskylt (foto: Håkan Lovén)Exempel på skylt som visar när det är parkeringsförbud under servicedagar/städdagar.

Tillåtet att släppa av och hämta upp passagerare

På en gata med parkeringsförbud är det tillåtet att släppa av och hämta upp passagerare och du får även lasta på och av gods. Men du får alltså inte parkera på gatan under förbudstiden. Kommunen har rätt att forsla bort felparkerade bilar om det behövs under de dagarna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?