Drottninggatan avstängd vid Hälsovägen från måndag 7 januari

Från måndag 7 januari och cirka fem dagar framåt är Drottninggatan avstängd precis norr om korsningen vid Hälsovägen och stadsteatern. Du som ska upp eller nerför Hälsobacken påverkas inte, medan trafiken på Drottninggatan norr om korsningen leds om under avstängningen.

Så påverkas du

Drottninggatan är avstängd precis norr om korsningen vid Hälsovägen från måndag morgon, 7 januari 2019. Avstängningen gäller både norr- och södergående färdriktning. Går allt som planerat tar arbetet cirka fem dagar.

Under avstängningen leds bil- och busstrafiken om via Båthusgatan, Karl Johans gata, Kungsgatan och Roskildegatan (se även kartan nedan). Omledningsgatorna är relativt smala, så räkna med begränsad framkomlighet. Vi rekommenderar dig som har möjlighet och känner till området att ta andra vägar lite längre från avstängningen.

Vi räknar med att du som går eller cyklar kan passera platsen under hela arbetet på Drottninggatans västra sia förbi stadsteatern.

Det här gör vi

Vi lägger el-, fiber och belysningsledningar i gatan, som en del i ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan.