Så här arbetar Helsingborgs stad med offentlig konst

Helsingborgs stad anlitar konstnärer för att skapa platsspecifika och unika verk som bidrar till att våra gemensamma rum är omsorgsfullt gestaltade.

När staden bygger nytt eller utvecklar sina verksamhetslokaler avsätts en procent av kostnaden till nya offentliga konstverk. Även när det görs större satsningar på infrastruktur, parker, allmänna platser och nya bostadsområden kan det avsättas medel till offentlig konst.

De som beställer offentlig konst är fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och enheten för mark och exploatering under stadsledningsförvaltningen. Ibland sker detta också i samarbete med privata aktörer. Kulturförvaltningen är sakkunniga och ansvarar för projektledning och underhåll av stadens permanenta offentliga konstverk. När en skola eller till exempel en idrottshall byggs förs dialog med verksamheten med ambitionen att konsten ska vara relevant för dem som möter konsten i sin vardag.

Konstrådet

I Helsingborg finns det ett rådgivande konstråd. De som sitter i konstrådet är sakkunniga inom områdena konst, arkitektur och stadsmiljö. Här ingår utvecklare för offentlig konst, stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare, konservator vid Helsingborgs museum och förvaltare på fastighetsförvaltningen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.