Aktuellt på stadsarkivet

På stadsarkivet anordnas en rad evenemang som är öppna för allmänheten så som föreläsningar och utställningar.

Varje vår och höst arrangerar vi föreläsningar kring sociala och historiska ämnen. test