Stadsarkivet – för skolor och allmänhet

Stadsarkivet är en resurs för stadens skolor. Vi erbjuder guidade visningar i arkivet och intressanta föreläsningar. Föreläsningarna riktar sig även till allmänheten.

Handlingarna i stadsarkivet speglar bland annat övergången från jordbruk till industrisamhälle och demokratins framväxt. Det bildmaterial vi visar under föreläsningarna är i huvudsak autentiskt arkivmaterial. Vi vill visa vilken skatt arkiven bär på och vilka enorma forskningsmöjligheter det finns.

Bilderna är intressanta exempel på hur vi alla gör avtryck i arkiven genom de spår vi lämnar till eftervärlden. Det är ofta de som ”inte skött sig” som hamnar i arkiven. Dessa personer finns med i nykterhetsnämnden, barnavårdsnämnden och fattigvårdsstyrelsens handlingar. Arkivens samlingar visar hur samhället har valt att hantera de som fallit utanför normerna.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?