Barns levnadsvillkor förr

Barn växte under sekelskiftet 1800-1900 upp under olika villkor, men de flesta barnen i Helsingborg levde under fattiga sådana.

Många av dem bodde tillsammans med sin familj i lägenheter om ett rum och kök. Familjerna var trångbodda i bostäder med dålig standard. Utedass på gården förekom in på 1960-talet.

Det var inte heller så att alla barn levde tillsammans med sina biologiska föräldrar, utan bodde hos fosterföräldrar eller på barnhem. I vissa fall var föräldrarna fattiga eller sjuka och kunde inte själva ta hand om sina barn. Det kunde också hända att barnen tagits om hand för att de ansågs vara vanartade.

Barn vid den här tiden gick bara sex år i skolan. För många av dem innebar det att de därefter skulle börja arbeta och bidra till familjens försörjning.

Stadsarkivet kan erbjuda en föreläsning om barns uppväxt i Helsingborg vid sekelskiftet 1800-1900. Tillsammans med eleverna tittar vi på foton och arkivhandlingar och pratar om hur det var att vara barn förr.

Föreläsningen väcker tankar och ger nya perspektiv. Eleverna får reflektera över skillnader och likheter, om förr och nu.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?