Sopor och sophantering

Att någon tar hand om våra sopor tar vi för självklart. Men så har det inte alltid varit. 

Det var både si och så med renhållningen i de svenska städerna i början av 1800-talet. Avfall och latrin samlades inne på gårdarna och tömdes inte förrän tillståndet blev olidligt.

Ett växande samhälle med en allt större mängd avfall gjorde det omöjligt att tillämpa ett system där var och en tog hand om sitt avfall efter bästa förmåga. Därmed utgör sophanteringen precis som vatten och avlopp en nödvändig del av ett modernt samhälle.

Varför inte göra ett besök på stadsarkivet och höra om sophanteringen förr? Stadsarkivet erbjuder en föreläsning om framväxten av en modern sophantering i Helsingborg.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se. Detta program kan med fördel passa särskilt bra för barn i lågstadiet.

Vill ni sedan lära er hur man hanterar sopor nuförtiden, har Miljöverkstaden i Helsingborg ett program för årskurs 3. Läs mer eller anmäl er till Sopor i retur.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?