Helsingborg förr

Här visas ett urval ur stadsarkivets rika fotoarkiv med fotografier från olika Helsingborgsmiljöer, såsom Ångfärjestationen, Stattena, Kärnan och Rådhuset

Hur såg järnvägen ut för hundra år sedan? När avskaffades spårvagnsnätet i Helsingborg? Vad hade en sjuksköterska på Epidemisjukhuset för uniform? Vad sålde Albert Nilsson i sitt varustånd i Saluhallen? När fick vi vår första kvinnliga politiker i staden? Vi pratar om Gummifabriken ”Galoschan” och stadens industrialisering. Vi tittar också på gamla skolmiljöer och berättar om hur exempelvis brandkåren fungerade förr.

I vår fantastiska fotosamling har vi inte mindre än 17 000 inskannade fotografier som alla vittnar om den tid som varit. Föreläsningen inleds med en introduktion till vad ett arkiv är och vad vi förvarar här. Vi tar även upp offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen. Eleverna får ökad kunskap om arkivet som demokratiskt institution och sina rättigheter till insyn i allmänna handlingar. De får även en gedigen uppfattning om lokalhistoria och Helsingborg som stad. Föreläsningen avslutas med en rundvandring där vi tittar på autentiskt arkivmaterial såsom äldre betyg, kartor och röstlängder.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?