Änglamakerskan från Bruksgatan

Detta är en föreläsning om änglamakerskan Hilda Nilsson som åren 1915-1917 tog livet av inte mindre än åtta av sina fosterbarn.

I detta föredrag berättar vi om änglamakerskans liv såväl före som efter brotten.

Hildas gärningar gör henne till Sveriges värsta kvinnliga seriemördare genom tiderna. I tidningarna utmålades hon som ett blodtörstigt monster och hela nationen upprördes och förfasades över de barbariska morden. Åklagaren beskrev henne som ”ett monstrum av planmässig snikenhet och ohygglig mordlusta”.

Vi vill gärna problematisera denna bild och ge en annan vinkel på människors levnadsvillkor för 100 år sedan och vad som kunde driva en fattig och skuldsatt person till att mörda åtta oskyldiga barn. Naturligtvis kan man inte försvara hennes handlingar men vår ambition är att sätta in såväl fosterbarnsvården som ogifta mödrars villkor i en större kontext.

Efter föreläsningen ingår en rundtur i arkivets lokaler där vi tittar på autentiskt arkivmaterial med utgångspunkt i fallet änglamakerskan. Gruppen får se Hilda Nilssons dödsbevis, barnavårdsnämndens liggare över fosterbarn i Helsingborg och handskrivna protokoll från fosterbarnsnämndens sammanträden, med mera. Eleverna får här viktiga insikter om källkritik och hur forskning kan bedrivas. Föreläsningen kan även väcka frågor om etik, moral och hur kvinnor och barn hade det förr.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?