Stadsarkivets arkiv

På Stadsarkivet finns kommunala handlingar som sträcker sig från år 1863 fram till nutid. I enskilda fall finns det ännu äldre handlingar, till exempel Steen Brahes stipendium från 1592.

Att ta del av allmänna handlingar är en av dina grundläggande rättigheter. Det är en viktig del av båda offentlighetsprincipen och tryckfrihetsförordningen. Vem som helst kan begära att få läsa offentliga handlingar och du behöver inte berätta vad du heter eller varför du vill läsa handlingarna.

I samlingarna finns en mängd olika typer av handlingar från en rad olika verksamheter:

  • Vi har beslutshandlingar som protokoll och utredningar, kartor, 10 000 fastighetsritningar, 10 000 fotografier och en stor mängd kartor.
  • Från privatpersoner finns dagböcker, brev, reseberättelser, testamenten med mera.
  • Från företag och föreningar finns verksamhetsberättelser, bokslut och mycket annat.
  • I stadsarkivet finns också skolhandlingar i form av betygs-, examens- och skolkataloger, klassböcker, förteckningar, elevkort, protokoll av skilda slag och personalhandlingar.

Om du vill lämna material till arkivet

Om du som privatperson vill lämna in material till Stadsarkivet så kontakta oss gärna på telefon 042-10 73 32.

På Riksarkivets webbplats kan du söka i Helsingborgs kommuns arkiv.

På Filmarkivets webbplats kan du se film om Helsingborg från 1950-talet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.