E-arkiv Helsingborg

Helsingborgs stad är en av de första kommunerna i landet som har ett elektroniskt arkiv, ett e-arkiv, i drift. Det innebär att vi från och med våren 2017 kan arkivera information digitalt.

Kommunen tar dagligen emot och skapar stora mängder offentlig information, så kallade allmänna handlingar. Sedan omkring år 2000 finns det mer digital information än information i pappersform. Det här ställer nya krav på lagring och bevarande. Framöver kommer alla digitala handlingar som anses värda att bevara att arkiveras digitalt.

Ta del av handlingar digitalt

På sikt kommer e-arkiv Helsingborg göra det möjligt för dig som invånare att ta del av offentlig information oberoende av var du befinner dig och tid på dygnet.

Handlingar i pappersform

I takt med att stadens digitaliseringsarbete går framåt kommer allt fler handlingar att skapas digitalt och sparas i e-arkivet. Tillsvidare kommer de handlingar som skapas i pappersform också att sparas i pappersform på stadsarkivet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?