Guldkorn ur arkivet

Här hittar du några intressanta och spännande arkivbilder och historiska dokument som förvaras i Stadsarkivet. 

fredrika bremer

Fredrika Bremer-förbundet i Helsingborg var verksamt i staden i närmare 100 år mellan 1906 och 2002. I arkivet finns bevarade programblad, korrespondens från bland annat Elin Wägner.

Sommarkoloni, arkivbild.

Föreningen sommarkolonier arrangerade sommarkolonier för ”svaga och obemedlade barn” i drygt sextio år. Här finns årsberättelser där vi får en inblick i verksamheten, hur många barn som vistades på sommarkolonierna, med mera.

Elektromekano, arkivbild.

Elektromekano var en av Helsingborgs stora arbetsplatser i början av 1900-talet. I arkivet finns bland annat produktkataloger och foton över företagets maskiner.

Sydsvenska Ömsesidiga Ångfartygsförsäkrings AB, arkivbild.

Ytterligare ett exempel är Sydsvenska Ömsesidiga Ångfartygsförsäkrings AB. I dess arkivmaterial kan vi bland annat ta del av ett haveriregister mellan 1912-1950.

Badhuset, arkivbild.

Badhusstyrelsen var en av kommunens mindre styrelser och skötte stadens badhus. I arkivet kan vi ta del av bland annat årsberättelser, pressklipp från början av 1900-talet, badjournaler, med mera.