Källkritik

Att kritiskt kunna granska och värdera information är viktigt för eleverna. Var ska de öva sin källkritiska förmåga om inte på stadsarkivet? 

I läroplanen från 2011 fastslås det att elever ska arbeta med och reflektera över olika typer av källmaterial. Här är stadsarkivet en viktig resurs.

Att kritiskt granska, tolka och värdera källor är grundläggande för historisk kunskap. Primära källor och källkritik är begrepp som återfinns i de nya kursplanerna.

Eleverna får tillfälle att tolka unikt och historiskt källmaterial och utifrån det dra slutsatser om människors levnadsvillkor i det förflutna och få förståelse för hur historia skapas.

Som inga andra texter ger dokumenten en närvaro och närhet till historien. I primärkällorna kommer de i kontakt med verkliga människor och händelser. Källkritiskt tänkande ligger i tiden – att kolla källan har blivit viktigare än någonsin.

Stadsarkivet erbjuder en föreläsning om källkritik där bland annat de källkritiska principerna tas upp. Vi diskuterar också sociala medier och hur man förhåller sig till dem. Eleverna får därefter möjlighet att studera originalhandlingar samt följa med på en rundtur i arkivens magasin.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?