Från jordbruk till industrisamhälle

Det tog ungefär hundra år för oss att gå från att vara ett jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle.

Övergången från jordbruk till industrisamhälle påbörjades i mitten av 1800-talet och kan sägas vara avslutad på 1950-talet. Majoriteten av befolkningen fick då inte längre sin försörjning från jordbruket.

Helsingborg hade vid mitten av 1800-talet omkring 4000 invånare som i huvudsak försörjde sig på handel, hantverk och jordbruk.

Vid sekelskiftet 1800-1900 hade Helsingborg 25 000 invånare som i huvudsak försörjde sig inom handel, hantverk och industriell verksamhet. Det var landsbygdens unga överskottsbefolkning som inte längre kunde försörja sig på landsbygden som utgjorde den nödvändiga arbetskraftsreserven för den framväxande industrin.

Stadsarkivet kan erbjuda en föreläsning kring industrialiseringen med efterföljande rundtur i arkivet. Där får eleverna studera kartor över hur Helsingborg har utvecklats från 1700-talet fram till 1900-talet. De får även ta del av kopierade arkivhandlingar och autentiskt arkivmaterial.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?