Familjecentralen Söder

Familjecentralen Söder är en träffpunkt för nyblivna föräldrar och familjer med barn upp till fem år. Här träffas föräldrar och barn för att umgås under lättsamma former och utbyta erfarenheter med varandra. Här får familjer tillgång till barnavårdscentralens sköterskor, barnmorskor, socialsekreterare och förskollärare.

Familjecentralen Söder är mötesplatsen där du som förälder kan träffa andra föräldrar och barn. Hit kommer familjer från hela Helsingborg. Här får du stöd och hjälp med det du behöver och det du undrar över. Här får du veta hur du tränar ditt barn i att bli trygg i sig själv.

På Familjecentralen Söder samarbetar olika yrkesgrupper för föräldrars och barns bästa. Vi vill tillsammans främja fysisk, psykisk och social hälsa. Hos oss ska stöd, vägledning och kvalificerad rådgivning vara lättillgänglig, för i vårt jobb är du och ditt barn de viktigaste som finns.

Detta gör du och ditt barn tillsammans med professionell personal från öppna förskolan, från socialtjänsten, mödravården och från barnavårdscentralen. Och det är samma personer som du annars möter på barnavårdscentralen. Det är också en trygghet.

För oss är glädje, engagemang och nyfikenhet det som utmärker vårt sätt att arbeta. Vi är stolta över vår verksamhet. Och vi är stolta över att få möjlighet att arbeta med dig och ditt barn. I vårt jobb är du och ditt barn de absolut viktigaste som finns.

Alla är välkomna

Våra tre ledord är integration, samverkan och tillgänglighet. Hela personalen på familjecentralen Söder har gått en utbildning för att bli HBTQ-certifierade. Vi skapar en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna i ännu större utsträckning än tidigare. Hos oss är alla välkomna!

Fråga oss!

Hos oss kan du fråga om precis allt som har med ditt barn att göra. Hur förstår jag vad mitt barn vill? Hur mycket ska mitt barn sova? Hur går det till att börja förskolan? Du är självklart alltid välkommen hit.

Följ oss på Facebook Följ oss på Instagram

Sommartider på Familjecentralen

En annorlunda sommar närmar sig för oss alla, men vi har verksamhet hela sommaren! Under sommaren finns BVC-sköterskor, barnmorskor och socialrådgivare på plats och tar emot bokade besök. Öppna förskolan har uteverksamhet. Ofta deltar även någon av våra socialrådgivare.