Beställa äldre betygskopior

Hos stadsarkivet kan du beställa avgångsbetyg från kommunala och fristående grundskolor och fristående gymnasieskolor.