Beställa äldre betygskopior från gymnasiet

Hos stadsarkivet kan du beställa avgångsbetyg från kommunala och fristående grundskolor och fristående gymnasieskolor.