Studievägledning och stöd

Denna sida riktar sig till dig som redan studerar vid en vuxenutbildning eller vill börja studera.

Här kan du hitta information

om vilken hjälp och stöd du kan få.

Studie- och yrkesvägledning

Här hittar du information om
hur du kommer i kontakt med våra
studie- och yrkesvägledare
.

De kan svara på frågor om studier.

Studiehandledning

Om du bor eller studerar vuxenutbildning

i Helsingborg

kan du få hjälp med dina studier.

Hit kan du komma för att få

hjälp och stöd av lärare med uppgifter

du tycker är svåra.

Här kan du läsa mer om
studiehandledning (inte lättläst)
.

Särskilt stöd

Du som har svårt att klara

dina studier kan få särskilt stöd.

Här kan du läsa mer om
särskilt stöd (inte lättläst)
.

VIA – vägledning, inspiration och
a
ttityd

VIA är en kurs du kan gå för

att lära känna dig själv bättre.

Här får du fokusera på dig själv

och få inspiration.

Du kan också få tips om

hur du till exempel

får en bra studieteknik.

Här kan du läsa mer om
VIA (inte lättläst)
.