Brottsförebyggande arbete

Helsingborg stad arbetar dels brottsförebyggande för att öka säkerheten, dels trygghetsskapande för att öka tryggheten. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs av en grupp politiker och tjänstemän under samlingsnamnet Ett tryggare Helsingborg.

Helsingborgs stad jobbar nära myndigheter, flera stora fastighetsägare, religiösa samfund och föreningar för att nämna några aktörer. Kommunen och polisen i Helsingborg har kommit överens om att tillsammans tillföra resurser och kompetenser för att öka tryggheten, minska den sociala oron och brottsligheten. Målet med överenskommelsen är att:

  • Helsingborg är och uppfattas som en trygg och attraktiv stad för boende, näring och besökare
  • den etablerade organiserade brottsligheten minskar och nyetablering förhindras
  • all narkotikahantering aktivt bekämpas.

Samverkansöverenskommelsen i sin helhet (pdf 2,1 MB).

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?