Val

I dokumentet Valresultatet i Helsingborg 2018 (pdf 1 MB) kan du läsa mer om valresultaten för Helsingborgs del av valen till kommunfullmäktige, landsting och riksdag den 9 september 2018.

Valresultatet i kommunfullmäktige 2018 visar att Moderaterna och Liberalerna tappade vardera 1 mandat till 18 respektive 3 mandat. Kristdemokraterna och Centerpartiet ökade med vardera 1 mandat till 3 mandat i respektive parti. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet fick oförändrat 19 respektive 3 mandat. Miljöpartiet tappade 3 mandat till 3. Sverigedemokraterna ökade med 3 mandat till 13.

Här kan du se fördelning och mandat i Helsingborgs kommunfullmäktige mandatperioden 2018-2022 jämfört med valresultatet 2014.

Valdeltagandet i kommunfullmäktige uppgick till 81,7 procent jämfört med 80,3 procent år 2014.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?