Ilska och utbrott

Det kan finnas olika anledningar till varför barn är utåtagerande med trotsighet och ilska. Det är därför viktigt att vuxna förstår och bemöter utåtagerande barn på rätt sätt, för att undvika en negativ utvecklingsspiral där det negativa beteendet fortsätter och kanske förstärks.

Om du och din familj behöver stöd för att kunna fungera bra tillsammans finns det hjälp att få.

I skolan kan ni vända er till skolsköterskan eller kuratorn för rådgivning.