Verksamhetsstöd från socialnämnden

Här kan du se vilka organisationer som får verksamhetsstöd 2020: