Innan ni bokar

Innan ni bokar er vigsel måste ni beställa en hindersprövning och utse två vittnen som ska vara med under vigseln. 

Endast åtta deltagare vid vigslar

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Syftet är att motverka smittspridningen av covid-19.

Det innebär att endast ett begränsat antal gäster kan närvara vid vigseln. Efter att  vigselförrättare, brudpar och vittne är inräknade så tillåts endast 3 gäster till er vigselceremoni.

De nya reglerna gäller från och med 24 november 2020.

Ansök om hindersprövning

Innan ni kan gifta er måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövningen är ett intyg som visar att det inte finns några hinder för er att ingå äktenskap.

Läs mer om hindersprövning samt ladda ner blanketten Anmälan om hindersprövning (SKV-nummer 7880) på Skatteverkets webbplats. Blanketten ska fyllas i och skickas till lokala skattekontoret. Hindersprövningen är därefter giltig i fyra månader.

Om det inte finns hinder för äktenskap skickar Skatteverket Intyg hindersprövning och Intyg vigsel till bostaden.

OBS! Tänk på att hindersprövningen och vigselintyget måste vara giltig vid vigseltillfället!

Dessa intyg måste så fort vigseln är bokad skickas till:
Helsingborg kontaktcenter
251 89 Helsingborg.

Utse vittnen

Vid vigseln ska två vittnen vara med. De ska ha fyllt 15 år. Det är ni själva som ansvarar för att vittnen finns. Namn och adress på dessa anger ni vid bokningen.

Anmäl efternamn

Byte av efternamn kan anmälas innan eller efter vigseln. Detta görs på Skatteverkets webbplats. Det finns inga regler på att man måste byta efternamn när man gifter sig.

Undvik att byta efternamn i samband med en eventuell utlandsresa då detta kan medföra att era pass blir ogiltiga.