Ceremonin

I Rådhusets vigselrum får det plats 20 personer. Vill ni ha musik går det bra att ta med egen cd-skiva. Varje par har högst 20 minuter på sig i vigselrummet. 

Endast åtta deltagare vid vigslar

På grund av restriktionerna för covid-19 kan endast 8 personer närvara vid en vigselceremoni i Rådhuset. I dessa 8 personer räknas brudparet, två vittnen och de övriga gästerna in.

Vigseln utförs av en vigselförrättare. Här är våra vigselförrättare.

Under vigselakten läses följande rader för paret:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N.N. ta denna N.N. till din hustru, att älska henne i nöd och lust? eller Vill du N.N. ta N.N., att älska i nöd och lust?

Vill du N.N. ta denne N.N. till din man, att älska honom i nöd och lust? eller Vill du N.N. ta N.N., att älska i nöd och lust?

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit

Texten är författad av Per Anders Fogelström.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?