Supercykelvägar

supercykelväg

Vi arbetar tillsammans med Region Skåne och Trafikverket för att stärka Skåne som cykelregion. Vi vill främja cykelkulturen och vara en plats där cykeln är ett naturliga färdmedel för både korta och lite längre resor. En del i samarbetet är att utveckla så kallade Supercykelvägar som är anpassade cykelvägar för pendling med cykel.

Cirka hälften av alla Skånes invånare kan cykla till arbetet eller sina studier på mindre än 30 minuter. Idag är det dock mindre än 10 % av som faktiskt cyklar till arbetet. I framtiden kommer fler välja cykeln till arbetet, kanske inte varje dag, men någon gång i veckan eller de delar av året som vädret erbjuder njutningsfull cykling.

Supercykelvägar i Skåne ska vara välkända och konkurrenskraftiga cykelvägar som erbjuder Skånes cyklister hög framkomlighet, god komfort, hög trafiksäkerhet och en trygg cykelmiljö. Som en del i den sammanhängande nätet i Skånes transportsystem, bidrar Supercykelvägarna till att främja omställningen mot ett hållbart transportsystem.

Läs mer om Supercykelvägar på region Skånes webb.

Supercykelväg i Helsingborg

När vi har byggt om Drottninggatan mellan Margaretaplatsen och Hälsovägen blir Helsingborgs första supercykelväg klar. Supercykelvägen i Helsingborg sträcker sig från Helsingborg C i söder och till Laröd i norr till, och i förlängningen hela vägen till Höganäs. Vi arbetar tillsammans med Region Skåne, Trafikverket och flera kommuner i Skåne inom konceptet Supercykelvägar för att utveckla anpassade cykelvägar för pendling med cykel.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?