Avgiftsområden

Helsingborg är indelat i olika avgiftsområden som gäller gatumarksparkering i stadens centrala delar. Det innebär att parkeringstaxan är högre ju mer centralt läget är.

Anledningen är att stimulera högre omsättning till förmån för besöks- och kundparkering.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?