Avgiftstider

På allmän parkering normalt måndag till fredag 09:00-18:00 och lördag 09:00-15:00.