Gång- och cykelbana

Generellt gäller förbud att köra eller stanna med fordon på gång- och cykelbanor.