Nyttoparkeringstillstånd för arbetsfordon

Specialutrustade fordon som krävs för att utföra arbete på tillfälliga arbetsplatser kan berättiga till ett nyttoparkeringstillstånd. Möjlighet finns att lösa parkeringskort för år, månad eller vecka.

Du ansöker om tillstånd hos trafikenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Du kan läsa mer om nyttokort och hur du ansöker här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?