Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Har du en funktionsnedsättning och har ett tillstånd får du parkera på särskilt anordnad parkeringsplats. Du får även parkera avgiftsfritt på stadens annars avgiftsbelagda parkeringar.

Är tidsbegränsningen på platsen mindre än tre timmar får du stå i max tre timmar. Om tidsbegränsningen är mer än tre timmar men mindre än ett dygn, får du parkera i 24 timmar.

Med parkeringstillstånd för rörelsehindrad får du även parkera under tre timmar i följd där det enligt skyltning råder parkeringsförbud.

Förbud att parkera gäller dock för huvudled, vändplats och ändamålsplatser (exempelvis lastplats eller uppställningsplats för bokbuss).

Du kan läsa om hur du ansöker och reglerna kring parkeringstillstånd här.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?