Parkeringsregler i korsning

Ett fordon får inte stannas eller parkeras i en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 meter från en korsande körbanas närmaste ytterkant. Samma avståndsregel gäller för T-korsning.

Tiometersregeln gäller även på eller innan övergångsställe och cykelöverfart.

P-skylt Parkering inom tiometersavståndet kan tillåtas om det anses vara trafiksäkert och framkomligt. Då anges det med P-skylt och kompletterande utsträckningspilar.

Exempel på där vi har tillåtit parkering i en korsning är på Drottninggatan. Här är vägen så bred att det är möjligt att stanna eller parkera i en trevägskorsning utan att det påverkar vare sig framkomligheten eller säkerheten.

Även på Tågaborg där det är ont om parkeringar har vi funnit lösningar som innebär att du i vissa fall får stanna eller parkera närmre än tio meter från en korsning. Generellt försöker vi göra parkering möjligt där det är lämpligt.

Exempel på parkering i T-korsning:

   

Parkering vid övergångsställe:

Det är förbjudet att stanna eller parkera på eller tio meter före ett övergångsställe. Det är där emot tillåtet att parkera efter övergångsstället.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?