Söka parkeringstillstånd

Det finns olika sorters parkeringstillstånd: nyttokort och tillstånd för rörelsehindrade. Här kan du ansöka om parkeringstillstånd.