Källsortering på stan

Möjligheterna att källsortera på allmänna platser i Helsingborg ökar. Det finns bland annat källsorteringsmoduler där du kan sortera färgat och ofärgat glas, plast- och pappersförpackningar och restavfall samt returflaskor och burkar.

I Helsingborg är vi duktiga på att sortera vårt hushållsavfall. Vi vill att källsortering på allmänna platser på sikt ska bli lika självklar som i hushållen. På så vis bidrar vi till att uppnå Helsingborgs stads vision om en gemensam och balanserad stad.

Källsorteringsmodulerna finns på olika platser i Helsingborg, där vi vet att många behöver slänga skräp: Furutorpsplatsen, Viskängen, Jordbodalen, Gröningen, Slottshagen, Stadsparken, Gustav Adolfs torg, en parkering vid Bruces skog och Örby ängar. Observera att modulerna är till för skräp som uppstår ute på stan, till exempel om du köper snabbmat. Hushållssopor ska du däremot sortera hemma. På en karta kan du se var stationerna.

Källsorteringsmodulerna kompletterar de papperskorgar som finns där du också kan källsortera. Läs mer om papperskorgar skräp.

Så här sorterar du i våra källsorteringsmoduler:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?