Alexandra

Alexandra Parild arbetar som socialsekreterare i jour- och rekryteringsgruppen på socialförvaltningen.

Vad gör en socialsekreterare i jour- och rekryteringsgruppen?
– Jag arbetar i ett team på fyra personer med huvuduppdrag att rekrytera jour- och familjehem. Utöver detta har jag även som arbetsuppgift att handleda stadens kontrakterade jourhem. I gruppen delar vi också ansvaret för ”jouren” vilket innebär att jag 1-2 gånger i veckan står i beredskap att leverera jourhem vid akuta placeringar.

Varför valde du det här yrket?
– Från början ville jag faktiskt bli lärare och kom in på lärarhögskolan. Men jag kände någonstans att det inte riktigt var rätt. Så jag läste om andra utbildningar och fastnade för socionom. Jag kände att det skulle passa mig. Och det är ett val jag inte behövt ångra hittills!

Hur har din yrkesresa sett ut?
– Jag tog examen 2012 och började då arbeta med ekonomiskt bistånd på dåvarande utvecklingsnämnden i Helsingborg. 2014 började jag arbeta i Åstorps kommun med samma inriktning. Där fick jag möjligheten att bygga upp mottagningen för ekonomiskt bistånd från grunden. Därefter, 2016, sökte jag mig till Familjehemsenheten i Helsingborg och fick då erbjudandet att bli en del av jour- och rekryteringsgruppen.

Vilken utbildning behöver man för att jobba med det du gör?
– Socionom.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Framförallt uppskattar jag att få göra hembesök till potentiella jour- och familjehem. Det är väldigt givande och lärorikt. Men det är även fantastiskt roligt att få handleda stadens kontrakterade jourhem. De gör ett otroligt arbete och att få möjligheten att vara deras stöd är för mig en av guldkanterna i arbetet.

Vad har du för utmaningar?
– Den största utmaningen för mig och vår grupp är att hitta nya jour- och familjehem. Vi försöker hela tiden marknadsföra oss och synas på olika sätt för att öka intresset för uppdragen. Men det är svårt. Och det är en svårighet som vi delar med de flesta kommuner i landet.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Oj, det är väldigt olika. Vi försöker börja varje morgon med ett möte i teamet för att uppdatera varandra om något hänt på jouren dagen innan.  Det är nog den enda gemensamma nämnaren för en ”typisk arbetsdag”. Annars består dagarna av hembesök, uppföljningsmöten, handledning och liknande. Och det är framförallt det jag uppskattar med min tjänst – den ena arbetsdagen är inte den andra lik.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?
– Jag tänker att här finns goda möjligheter att utvecklas. Det är en stor stad med många olika inriktningar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.