Anna-Karin

Anna-Karin Bergman arbetar som forsknings- och utvecklingschef på forsknings- och utvecklingsenheten för social hållbarhet (FoU Helsingborg).

Vad gör en forsknings-och utvecklingschef (FoU-chef)?

En FoU-chef ansvarar för det strategiska och operativa arbetet på en forsknings- och utvecklingsenhet, i detta fall FoU Helsingborg. FoU Helsingborg inrättades för att förvaltningarna i Helsingborgs stad ville utgå från en evidensbaserad (kunskapsbaserad) praktik, man ville veta att man gör rätt saker rätt för Helsingborgs invånare. En viktig del i en kunskapsstyrning är forskning – och det är den kunskapen min enhet har i uppdrag att vaska fram och kommunicera.

Varför valde du det här yrket?

Det omfattar tre områden som jag brinner för: Social hållbarhet, forskning, och praktisk utveckling. Det var helt enkelt mitt drömjobb!

Hur har din yrkesresa sett ut?

Innan denna tjänst så arbetade jag som forskare på universitetet, så detta är mitt första ”riktiga” jobb 🙂

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

Det finns inte EN grundutbildning för detta. Själv har jag rätt många grund- och påbyggnadsutbildningar i bagaget men en forskarutbildning är nog ändå den viktigaste utbildningen för denna typ av tjänst.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är varierat, att jag får jobba med kunskap varje dag och att jag få vara med och bidra till kunskapsbaserad praktik, det vill säga att kunskapen matchas med de verkliga förutsättningarna och behoven för medarbetare och invånare.

Vad har du för utmaningar?

Där är många utmaningar i vardagen men att bidra till att Helsingborg stad blir kunskapsstyrd på riktigt är nog ändå den största utmaningen jag har – Min vision är att Helsingborg stad ska bli den ”forskande staden”.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Vi har egentligen inte någon typisk arbetsdag 🙂 En typisk arbetsdag är väldigt varierad och ofta intensiv i avseendet att den innehåller många olika aktiviteter om många olika saker, så snabba omställningar i hjärnan brukar vara min vardag. Det blir mycket möten kring och med våra projekt, mycket samtal med forskare och olika arbetsgrupper, forskningskonsultation till verksamheterna, inläsning av forskning och resultat, verksamhetsmöten, verksamhetsadministration, etc. Jag har dessutom förmånen att sitta med som ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens styrelse vid Lunds universitet, samt som styrelseledamot i FoU Välfärd (en nationell intresseförening för svenska FoU-enheter), så stundtals fylls min vardag av dessa uppdrag.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

Svaret här beror mycket på hur man väljer att se på och prioritera forskningen inom staden; med rätt prioritering kan möjligheterna att utvecklas inom mitt område bli nästintill oändliga.

Finns det något mer du vill berätta?

För att trivas med mitt yrke måste man ha ett genuint intresse för forskningskunskap och hur denna kunskap kan omsättas i praktiken, man behöver också ha intresse av att koordinera arbete mellan akademi och praktik och bygga relationer. Man behöver trivas med snabba omställningar – åtminstone om man ska ha tjänsten i Helsingborg – och samtidigt behöver man trivas med att utmana verksamheterna i att springa långsammare så forskningen hinner med; att vara lyhörd för praktikens behov av ”snabbt och nu!” utan att göra avkall på, ibland, långa forskningsprocesser. Helsingborg är dock en fantastisk stad att arbeta i och mycket av det arbetet vi har gjort på enheten, och som fått nationell uppmärksamhet – till exempel processen med digitaliserad socialtjänst – har varit mycket tack vare staden som katalysator för en innovations- och testmentalitet. Det mesta arbetet blir mer kreativt och nydanande om det får frodas i en sådan miljö, även forskningen 🙂

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.