Sara, Elmedina och Alexandra

Sara, Elmedina och Alexandra arbetar inom jour och rekrytering på familjehemsenheten.

Vad gör en jour- och rekryteringshandläggare/socialsekreterare inom jour och bemanning?

Sara Nielsen: – Vi har flera olika funktioner inom vår grupp. Vi arbetar dels med att rekrytera jourhem och familjehem men även som ett slags akutverksamhet när ett barn behöver placeras samma dag. Handledning av våra egna jourhem ingår också samt utbildning av nyrekryterade jour- och familjehem.

Elmedina Shehi: – Vi har också ett stort ansvar i att synas utåt, vilket vi främst gör genom våra kampanjveckor som vi har två gånger om året.

Alexandra Parild: – Jag brukar beskriva mina arbetsuppgifter som fyra ”grundpelare” – rekrytering, jourberedskap, handledning till stadens kontrakterade jourhem samt att ha en övergripande koll gällande vilka barn som är i behov av familjehem.

Varför valde ni det här yrket?

Elmedina: – Mitt hjärta brinner för familjehemsvård. Genom att jag är med och rekryterar nya jour- och familjehem bidrar jag till att de barn vi ansvarar för kommer till varma, trygga och kärleksfulla familjer där de kan utvecklas, något alla barn har rätt till. Jag är stolt över min yrkesroll, mina kollegor, chefer och den familjehemsvård vi bedriver.

Sara: – Jag har alltid har velat jobba med människor, i synnerhet barn. Jag vill kunna göra skillnad och vara en del i att verka för att våra barn får en bra barndom.

Alexandra: – Jag ville faktiskt bli lärare från början och kom in på lärarhögskolan, men utbildningen hann inte börja förrän jag insåg att det inte var ett välgenomtänkt beslut. Så jag började undersöka andra alternativ och fastnade för just socionom. Och det är jag tacksam för idag.

Hur har era yrkesresor sett ut?

Alexandra: – Jag har alltid älskat att arbeta och började arbeta tidigt. Som socionom började min yrkesresa redan när jag under början av utbildningen fick komma på informationsträff på familjehemsenheten. Mitt intresse för familjehemsvården startade där och då. På min ansökan om praktikplats önskade jag ”Familjehemsenheten i Helsingborg” – och kom hit. Efter min praktik lovade jag mig själv att jag någon gång under min yrkestid skulle tillbaka. Och här är jag idag! (Efter att ha arbetat med ekonomiskt bistånd både i Helsingborg och i Åstorp tidigare).

Elmedina: – Jag är utbildad socionom och har arbetat i Helsingborgs stad i snart sex år, varav fyra år på familjehemsenheten. De första fyra åren arbetade jag som barnhandläggare där min huvudsakliga uppgift var att följa de placerade barnen och se till att de fick sina behov tillgodosedda. Sedan 1 september i år arbetar jag inom jour och rekrytering.

Sara: – Jag tog socionomexamen 2020 och började direkt arbeta på barn och unga inom socialtjänsten, som utredare. Jag började här på familjehemsenheten efter avslutad anställning som utredare.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det ni gör?

– Socionomutbildningen.

Kan ni berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

Sara: – Just nu har vi en kampanj som involverar hela Familjen Helsingborg. Vi samarbetar med 10 kommuner för att gemensamt rekrytera nya familjehem. Vi har nyligen stått på IKEA och vi kommer att hålla informationsträffar för personer som är nyfikna och vill veta mer.

Alexandra: – Ja, det är superroligt! Tillsammans med de andra kommunerna i Familjen Helsingborg kämpar vi mot de privata aktörerna i jakten på familjehem. Vi har med hjälp av en kommunikatör fått ett fint kampanjmaterial som vi under flera veckor per år använder för att synas i så många sammanhang som möjligt. Självklart arbetar vi med marknadsföring hela året, men det är mer intensivt under perioder – som just nu!

Elmedina: – Det är ständigt något roligt på gång hos oss, men det som är särskilt roligt just nu är ju kampanjen. Vi kommer att vara på Hbg Works och föreläsa om familjehemsvård tillsammans med jour- och familjehem men också privatpersoner som själva har erfarenhet av familjehemsvård. Vi är också mycket på sociala medier, bland annat Facebook men nu även Instagram, och sist men inte minst syns vi också genom våra reklamskyltar runt om i staden.

Vad är det bästa med ert jobb?

Elmedina: – Det allra bästa är när vi ser att de jour- och familjehem som vi rekryterar förstår barnen och deras behov och tar till sig barnen i sin familj, samt förstår betydelsen av det tredelade föräldraskapet och arbetar aktivt efter att uppnå detta. När vi har ett fungerande tredelat föräldraskap mår alla inblandade bättre, särskilt barnen.

Sara: – Ingen dag är den andra dagen lik och det är svårt att vara helt förberedd för vad som kommer hända. Såklart är också det bästa att få bidra till att hjälpa barnen genom att ge dem stabila och trygga hem.

Alexandra: – Variationen! Jag älskar att det händer saker och att den ena dagen inte är den andra lik. Jag gillar pulsen som finns i jourverksamheten samtidigt som det är en ynnest att få träffa människor som vill göra gott och öppna sitt hem för någon annans barn.

Vad har ni för utmaningar?

Sara: – En stor utmaning är att hitta familjehem till våra barn. Vi har ett stort ansvar att hitta familjehem med bra kvalitet. Barnen som ska placeras har mycket i bagaget och därför är matchningen otroligt viktig. Alla familjehem fungerar inte för alla barn och det är en av anledningarna till att det finns ett stort behov av fler som kan öppna sina hem.

Elmedina: – Ja, den största utmaningen är och har alltid varit att rekrytera jour- och familjehem som har möjlighet, tid och förmåga att ta sig an familjehemsuppdrag. På senare år har det blivit tydligt att problematiken hos de familjer och barn som är aktuella hos socialtjänsten har blivit mer komplexa och kräver insatser från många olika myndigheter. Detta har försvårat uppdraget ytterligare.

Alexandra: – En annan utmaning är att sprida kunskap kring och väcka intresse för familjehemsvård. Det finns mycket okunskap och förutfattade meningar om vad familjehemsvård är och vad det innebär att vara familjehem. Jag vill förändra det. Jag vill också arbeta för en större samverkan mellan våra enheter – med barnen i fokus.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

Alexandra: – Oj. Min arbetsdag omfattar ett stort spektrum av arbetsuppgifter, precis så som jag vill ha det!

Sara: – Ja, alla dagar är mer eller mindre helt olika beroende på omständigheterna. Ett exempel på en dag skulle kunna se ut såhär: Morgonmöte med teamet följt av genomgång och diskussion av vilka barn som ännu inte har ett tilltänkt familjehem. Efter det kan ett hembesök vara inbokat hos en familj vi utreder som jourhem eller familjehem. På eftermiddagen kommer det in ett så kallat jourärende och processen att hitta ett jourhem omgående inleds.

Elmedina: – I och med att jour och rekrytering både har en planerad och en akut verksamhet kan det se väldigt olika ut från dag till dag. Vanligtvis har vi morgonmöte för att gå igenom gruppens agenda, vi kollar mejlen efter eventuella intresseanmälningar på familjer som önskar bli jour- eller familjehem, arbetar med jour- eller familjehemsutredningar, åker ut på hembesök hos familjer som visat intresse, håller i utbildningar för nuvarande jour- och familjehem. Väldigt ofta sker det också akuta placeringar och då är det vårt arbete att lägga all planerad verksamhet åt sidan för att vara behjälplig i sökandet efter jourhem som kan ta emot barnet, eller barnen.

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

Elmedina: – Jag ser stora möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad, både verksamhetsmässigt men också som socialsekreterare. Familjehemsenheten har just nu ett pågående projekt som syftar till att undersöka vilka behov våra familjehem har för att i sin tur undersöka hur dessa behov kan mötas men också erbjudas framtida familjehem.

Som socialsekreterare har jag under mina 4 år ständigt fått lov att utmanas i mitt arbete, bland annat genom att utöka mina arbetsuppgifter, leda projekt men också utveckla mina ledaregenskaper genom att gå en chefsutbildning genom Familjen Helsingborg. Nu har jag också fått förtroendet att avlasta mina nuvarande chefer genom att gå in som tillfällig sektionschef vid behov, vilket är sjukt roligt.

Alexandra: – Jag anser att det finns stora möjligheter att utvecklas inom staden. Jag har en positiv inställning till att mina arbetsledare vill att jag ska utvecklas och trivas på mitt arbete.

Sara: – I min yrkesroll erbjuds jag interna och externa utbildningar för att jag ska öka min kompetens och samtidigt bli uppdaterad. Just nu går jag utbildning i Kälvesten, en metod vi använder oss av när vi genomför djupintervjuer med familjer vi utreder.

Finns det något mer du vill berätta om ditt jobb?

Alexandra: – För att arbeta inom jour och rekrytering behöver man ha förmågan att ha många bollar i luften och gärna tycka det är ”roligt” att dagen kanske inte blir som planerat. Sen tycker jag det är otroligt viktigt att man trivs på jobbet och har roligt. För i perioder av hög stress och många olyckliga människoöden kan det bli tufft – och då behöver vi varandra. Tillsammans är vi starka!

Sara: – Precis, man bör vara positivt inställd till att saker och ting sällan blir som planerat. Jag kan ha en hel arbetsdag planerad men blir efter ett par timmar tvungen att ställa om helt eftersom något akut har dykt upp. Man ska kunna ha flera bollar i luften samtidigt. Det ska tilläggas att det kan vara väldigt stressigt emellanåt men samtidigt är det otroligt stimulerande och roligt. Vi får ta del av andra människors livshistorier och erfarenheter och det är verkligen så fint. Jag tänker också att vi kan göra skillnad.

Elmedina: – Jag tänker att det är viktigt att man tror på familjehemsvården och vad den kan erbjuda de barn och familjer som är i behov av den. Gör man inte det är risken stor för att man inte orkar i längden. Man ska också tycka det är roligt med högt tempo, att arbeta med många olika arbetsuppgifter men också trivas med att släppa det planerade för att agera i akuta situationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.