Marika

Marika Jannerfjord jobbar som socialrådgivare på Familjecentralen Alfahuset och Familjecentralen Högaborg.

Hur länge du varit verksam i den rollen?
– Jag har under fyra års tid arbetat som socialrådgivare på Familjecentral. I Helsingborg har jag arbetat sedan december 2017 på Familjecentralen Alfahuset och Familjecentralen Högaborg.

Varför valde du det här yrket?
– Jag valde socialt arbete utifrån min nyfikenhet på människan och det som uppstå i mötet mellan två människor. Att jag hamnade på Familjecentral var en ren tillfällighet då jag vid tidigare tjänst i en grannkommun till Helsingborg fick möjlighet att kombinera min tjänst på socialtjänstens öppenvård med arbete på familjecentral. Jag blev så förtjust i arbetssättet och tyckte att det var så spännande att få samverka med andra professioner under samma tak för barn och föräldrars bästa. När Helsingborg utannonserade att de behövde en socialrådgivare som skulle vara stationerad på familjecentral, tvekade jag inte en sekund att söka.

Vad har du för utbildning?
– Socialpedagog med mångkulturell inriktning, familjeterapiutbildning.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
– Socionom eller motsvarande utbildning.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
– Att jag får träffa föräldrar i ett tidigt skede i sitt föräldraskap och får möjlighet att erbjuda stöd under den första perioden i ett barns liv och kunna vara ett stöd på vägen för föräldrar i sin nya roll. Och att få tillfälle att komma in tidigt i föräldraskapet och uppmuntra och stötta till goda och trygga relationer mellan förälder och barn.

Vad har du för utmaningar?
– Min roll är att erbjuda ett tidigt stöd i föräldraskapet och motverka att små problem växer sig till stora problem i en familj. Ibland kan föräldrar vara lite osäkra på att våga ta kontakt med socialrådgivare, då socialtjänsten för många föräldrar är sammankopplat med omhändertagande av barn. En utmaning är att visa för dessa föräldrar att socialtjänsten arbetar på många olika nivåer där omhändertagande är det allra yttersta. Att tala om vad vinsterna kan vara för en familj om man tar steget och säger att man behöver stöd i sitt föräldraskap för att komma ur negativa mönster i sina nära relationer. Att visa socialtjänsten i ett annat ljus än det som ofta visas upp i media helt enkelt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
– Det bästa med mina arbetsdagar är att ingen dag är den andra lik, mitt arbete är väldigt omväxlande. Jag arbetar med individuella samtal med föräldrar på mitt kontor, jag deltar i föräldragrupper som barnmorska eller BVC-sköterska har. Jag håller i egna föräldrautbildningar för föräldrar ute på Familjecentralen. Jag deltar i öppnaförskolan och pratar med föräldrar och barn som besöker öppnaförskolan. Jag följer med på hembesök med BVC-sköterskan. Utöver det är med i olika nätverk för att utveckla verksamheten på familjecentralen tillsammans med mina kollegor.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?
– Man blir aldrig färdig inom detta yrkesområde, kunskapen kring föräldrastödsfrågor och forskning om barns hjärna och utveckling kräver vidareutveckling av yrkesrollen och det stöd som barn och föräldrar kan tänkas behöva. Vilket innebär att arbetet som socialrådgivare aldrig står stilla, att stå nära forskningen, att lyssna in vad föräldrar talar om för utmanande situationer i sitt föräldraskap samt fortbildning är A och O.

Finns det något mer du vill berätta?
För att trivas som socialrådgivare på Familjecentral är det bra om du är social, har lätt för att knyta kontakter, inte rädd för att arbeta ensam inom din profession samtidigt som du är en gruppmänniska och gillar att driva aktiviteter med kollegor från de andra professionerna på familjecentralen. Att du är samverkans benägen med andra aktörer som BVC, barnmorska och förskollärare och bra på att lyssna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.