Bilal

Bilal El-Rameid arbetar som samordnare på Fritid Helsingborgs aktivitetshus Jutan och allaktivitetshus Tryckeriet.

Vad gör en samordnare inom Fritid Helsingborg?

– Jag leder arbetslagen genom att försöka få dem, och mig själv, att tänka nytt och att våga utveckla det vi redan har idag.

Vad är det första du gör på morgonen när du kommer till jobbet?

– Det första jag gör är att kolla upp så att det inte finns några sjukanmälningar och om det gör det så fixar jag in vikarier. Därefter så går jag igenom min mejlkorg och sätter min plan för dagen.

Varför valde du det här yrket?

– Som ung blev jag inspirerad av mina gamla fritidsledare som valde att tro på mig, uppmuntra mig och möjliggjorde en massa saker som gynnade min fritid. Fritid Helsingborg valde att se mig och detta gör att jag vill ge andra exakt samma möjligheter som jag fick. Fritid Helsingborg har blivit som en andra familj som jag litar fullständigt på.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Jag uppskattar verkligen att jag får testa att göra en massa saker och att det inte är någon som slår mig på fingrarna om det går fel utan istället får jag en fantastisk vägledning till hur jag kan göra nästa gång. Jag vågar göra fel med andra ord, det viktigaste är att jag försöker.

– En annan stor fördel som gjort att jag valt att stanna trots andra spännande jobberbjudanden är att exakt alla kan utvecklas inom Fritid Helsingborg, den enda bromsklossen är vi själva. Här är även ingen dag den andra lik. Vi har en stor variation av arbetsuppgifter och många kontaktytor. Förutom mötet med alla våra besökare har vi en nära dialog med massor av föreningar och ett samarbete med grundsärskolan på Västra Berga skola som kommer hit en gång i veckan. När jag går hem för dagen känner jag verkligen i hela kroppen att jag har gjort samhällsnytta.

Hur är dina kollegor?

– Mina kollegor är min energi, de är rätt personer på rätt plats och jag hade aldrig tvekat över att lämna mina barn hos dem. Fördelen jag har med mina kollegor är att alla är lika men ändå olika.

Vad tycker du är det viktigaste uppdraget en chef har?

– Det viktigaste uppdraget en chef har är att vara rak och inkluderande. Jag tycker att det är viktigt att vi medarbetare får känna oss som jämlika och att vi alla i Fritid Helsingborg känner att vi bidrar lika mycket fast på olika sätt. Vår chef har skapat en arbetsmiljö som är baserad på integritet, förtroende och respekt, hans vinst med detta är att vi medarbetare blir mer innovativa och kreativa.

Om du fick bestämma – vad hade du infört för förändringar på ditt jobb?

– Idag är det inte mycket jag hade velat göra om på vår arbetsplats men hade jag fått frågan för cirka ett år sedan så hade jag sagt att vi bör börja kolla upp möjligheter till allaktivitetshus då jag starkt tror på mötet mellan alla generationer, detta leder till att vi får mer kunskap om varandra och till ett mer tryggt Helsingborg. Men fler allaktivitetshus hade inte varit fel.

– För några månader sedan fick vi även sista pusselbiten på plats som jag har saknat under en längre tid och det är våra två lovkoordinatorer som är med och stöttar oss på olika sätt. Detta har gjort oss mer effektiva och proffsiga. Så jag vill inte ändra något utan nu vill jag vara med och utveckla vårt nya sätt att arbeta.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?