Våra aktiviteter

Våra aktiviteter kostar ingenting. Någon särskild föranmälan krävs inte, du är välkommen att delta på de tider som vi har öppet. Vid våra aktiviteter finns det alltid tillgång till fika och frukt till självkostnadspris.

Öppna förskolan

Vår öppna förskola är en mötesplats för alla familjer med barn i ålder 0-6 år. Här har du möjlighet att lära känna och byta erfarenheter med andra familjer. Varje dag erbjuder vår förskollärare från Wieselgrens förskoleområde spännande aktiviteter som barn och vuxna tillsammans kan mötas i.

På öppna förskolan finns det möjlighet att få utforska olika skapande tekniker i ateljén, leka i vår fina lokal, delta i sång eller sagostund, fika tillsammans och följa med på olika studiebesök och utflykter.

Här får ditt barn tillsammans med dig möjlighet att träna sig i socialt samspel i en större grupp, vilket skapar en trygghet inför förskolestart.

Öppna förskolans öppettider

Måndag: 08:30 -12:30
Tisdag: 10:00 -12:00 och 13:00 – 16:00
Onsdag: 12:00 – 16:00
Torsdag: 13:00 – 16:00
Fredag: 08:30 – 12:30

Babycafé

Torsdag 09:00 – 12:00

Vårt babycafé är till för föräldrar och barn mellan 0- 18 månader. Här samarbetar de olika yrkesgrupperna på familjecentralen kring olika teman, det kallar vi ”babyprat”. Det kan vara prat kring mat, sömn, barns utveckling, information om barnomsorg och barns tandhälsa.
Ibland erbjuder vi skapande aktiviteter anpassat för våra yngsta och ibland går vi iväg på studiebesök till olika kulturella platser i vår stad. Vid varje babycafé har vi en sång eller rytmikstund.

Det är skönt att få träffa andra vuxna när jag är mammaledig och det är kul för barnen att få leka med andra barn. Dessutom känner man sig välkommen och personalen är jättetrevlig.

Lottie, mamma till Tova 11 månader

Internationell föräldragrupp

Tisdag 09:00 – 12:00

Den internationella föräldragruppen vänder sig till dig som förälder som har ett annat hemspråk än svenska. Förskollärare, modersmålslärare, socialrådgivare, BVC-sjuksköterska och tolk finns alltid med. Här har vi olika teman där vi pratar mycket om det svenska samhället och där det finns möjlighet att få råd i sin föräldraroll.

Här får våra barn stimulans och vi får lära oss nya saker.

Ruaa, mamma till Elias och Aya

Svenska för föräldralediga

Måndag: 12:30-14:30 (grupp 1 och grupp 2) Lärare Åsa och Nina

Onsdag: 10:00-11:30 (grupp 2) Lärare Agnes
Torsdag: 08:30-10:00 ( grupp 1) Lärare Nina

Här får man gärna ta med sig ett barn i ålder 0-2 år.

Kontaktperson: Åsa Perett, telefon 073-572 01 75

Här får vi möjlighet att lära oss svenska.

Raghad, mamma till Zeinab

Spädbarnsmassage

(startar hösten 2017)

Alla nyblivna föräldrar som är inskrivna på BVC Högaborg blir erbjudna kurs i spädbarnsmassage. Kursen är kostnadsfri och ges vid fem tillfällen. Det främsta syftet med spädbarnsmassage är att stärka anknytningen till sitt barn vilket leder till många fördelar i föräldraskapet