Våra aktiviteter

På Familjecentralen Högaborg hittar du aktiviteter som Öppen förskola, Babykul, Föräldragrupp, Svenska för föräldralediga, BVC och Socialrådgivare.

Öppen förskola

Vår öppna förskola är en mötesplats för alla familjer med barn i ålder 0-6 år. Här har du möjlighet att lära känna och byta erfarenheter med andra familjer. Varje dag erbjuds spännande aktiviteter som barn och föräldrar tillsammans kan mötas i.

Ni har även möjlighet att få utforska i olika skapandetekniker, leka i vår fina lokal, delta i sång eller sagostund, fika tillsammans och följa med på olika studiebesök och utflykter.

Här får ditt barn tillsammans med dig  möjlighet att träna sig i socialt samspel i en större grupp, vilket skapar en trygghet inför förskolestart.

Hit kan man komma och gå som man vill under öppettiden, ingen anmälan behövs och det är kostnadsfritt. Fika erbjuds till ett lågt pris.

Se aktiviteter under terminsplanering eller på vår Facebooksida

Öppna förskolans öppettider

Måndagar: 8.30-12.30
Tisdagar: 13.00-16.00
Onsdagar: 13.00-16.00
Torsdagar: 13.00-16.00
Fredagar: 8.30-12.30

Babykul

Torsdagar 9.00-12.00

Vårt babykul är en mötesplats för alla små besökare 0-18 månader och deras föräldrar. Här finns det möjlighet att lära känna andra familjer som har små barn hemma.

Varje vecka erbjuder vi spännande aktiviteter för våra minsta. Det kan vara vattenplask, utforska färg och göra hand och fotavtryck. Ibland går vi iväg på studiebesök till olika kulturella platser i vår stad. Varje tillfälle avslutar vi med en sång, sago eller rytmikstund.

Hit kan man komma och gå som man vill under öppettiden, ingen anmälan behövs och det är kostnadsfritt. Fika erbjuds till ett lågt pris.

Se aktiviteter under terminsplanering eller på vår Facebooksida.

Det är skönt att få träffa andra vuxna när jag är mammaledig och det är kul för barnen att få leka med andra barn. Dessutom känner man sig välkommen och personalen är jättetrevlig.

Lottie, mamma till Tova 11 månader

Föräldragrupp

Tisdagar 9.00-12.00
(Temaprat 9.00-10.00)

Denna grupp riktar sig till föräldrar med barn i ålder 0-12 månader. Här träffas vi för att lära känna och utbyta erfarenheter med andra småbarns föräldrar. Vi samtalar kring olika tema som berör barnets första år, t.ex.  den första tiden hemma, amning, mat, sömn, säkerhet, att få syskon och mycket mer.

Vid några tillfällen lär vi ut babymassage. Vi avslutar alltid med en fikastund och en mysig sångstund.

För aktuellt program, se under terminsplanering eller på vår Facebooksida.

Här samarbetar våra olika yrkesgrupper, BVC sköterska, socialrådgivare och förskollärare. Amal, vår arabisktalande pedagog, finns också alltid med på dessa träffar.

Till dessa träffar är det bra om man kommer kl. 9.00.

Här får våra barn stimulans och vi får lära oss nya saker.

Ruaa, mamma till Elias och Aya

Svenska för föräldralediga

Måndag: 12.30-14.30 (grupp 1 och grupp 2) Lärare Åsa och Nina
Onsdag: 10.00-11.30 (grupp 2) Lärare Agnes
Torsdag: 08.15-9.45 (grupp 1) Lärare Nina

Hos oss har du möjlighet att lära dig svenska medan du är föräldraledig. Undervisningen sker i liten grupp tillsammans med utbildade lärare från Komvux Kärnan. Du får gärna ta med dig ett barn i ålder 0-2 år. Det finns alltid en barnskötare på plats för att se till ditt barn under tiden ni studerar. Ingen föranmälan behövs.

Kontaktperson: Åsa Perett, telefon 073-572 01 75

Här får vi möjlighet att lära oss svenska.

Raghad, mamma till Zeinab

Socialrådgivare

Måndagar, Onsdagar och Fredagar.

Behöver du prata med någon?

Vi erbjuder samtal med vår socialrådgivare Claus. Du kanske är i en situation i livet där du behöver någon att prata med. Det kan vara små och stora bekymmer som rör föräldraskapet, små problem blir lätt stora och vi vill att det ska vara lätt att få hjälp i tid. Du är välkommen att boka tid på telefon 0706-67 79 29.

BVC

Måndagar, Tisdagar, Onsdagar, Torsdagar kl 8.00-15.00
Fredagar jämna veckor Stängt
Fredagar ojämna veckor 8.00-12.30

Vårt BVC stödjer dig i föräldraskapet när ditt barn är 0-6 år. Besöken på BVC följer det nationella barnhälsovårdprogrammet. Här följer våra BVC sköterskor ditt barns hälsa och utveckling. Vi erbjuder rådgivning och information både individuellt och i grupp (se vår Föräldragrupp).