Rätt till skolskjuts?

För att ha rätt till skolskjuts krävs att du bor tillräckligt långt från skolan. Avståndet skiljer sig åt beroende på vilken årskurs du går i. Du ska också vara folkbokförd i Helsingborg för att ha rätt till skolskjuts.

För att ha rätt till skolskjuts krävs det här gångavståndet mellan bostad och skola:

  • Förskoleklass samt årskurs 1-3: Minst 2 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.
  • Årskurs 4-6: Minst 2,5 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.
  • Årskurs 7-9: Minst 3 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.

Beräkna avståndet med avståndsberäknaren

Beräkna avståndet mellan bostad och skola med hjälp av avståndsberäknaren.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?