Så kan skolskjutsen se ut

Det finns olika sätt att resa till och från skolan för dig som har rätt till skolskjuts: skolbiljett (skolkort/busskort) för resa med kollektivtrafiken, skolskjuts med skolbuss med fastlagda turer samt särskild skolskjuts, för elever med särskilda behov. Skolbiljetten skickas automatiskt till elever i årskurs 4 till 9, men du måste ansöka om skolbiljett för elev i förskoleklass samt årskurs 1 till 3.

Tre typer av skolskjuts

Om du har rätt till skolskjuts och det finns kollektivtrafik i närheten av där du bor får eleven en skolbiljett (skolkort) för att ta sig till och från skolan. Det är den vanligaste formen av skolskjuts.

Om det inte finns kollektivtrafik i närheten och eleven går på sin närskola får eleven istället åka skolbuss, som hämtar och lämnar på särskilda hållplatser.

Om du har särskilda skäl för annan typ av transport, kan du ha rätt till särskild skolskjuts.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?