Skolskjuts vid växelvis boende

Du kan ansöka om skolskjuts vid växelvis boende. Om eleven går i grundskolan gör du det här via en e-tjänst.

De krav som gäller för att eleven ska ha rätt till skolskjuts vid växelvis boende är att:

Vald skola eller närskola?

Om eleven går i en skola hen valt själv kan du ansöka om skolskjuts i form av en skolbiljett (skolkort) för resor med kollektivtrafiken. Om eleven går på sin närskola erbjuds eleven i första hand en skolbiljett, men även andra skolskjutsformer kan då bli aktuella.

Ansök om skolskjuts vid växelvis boende

Du måste ansöka om skolskjuts vid växelvis boende inför varje läsår.

E-legitimation behövs för e-tjänsten

För att du ska kunna använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation. Du kan läsa mer om e-legitimation på e-legitimation.se. Där du hittar information både om hur det fungerar och hur du skaffar en e-legitimation.

Avståndskrav till skolan

För att ha rätt till skolskjuts krävs det här gångavståndet mellan bostad och skola:

  • Förskoleklass samt årskurs 1-3: Minst 2 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.
  • Årskurs 4-6: Minst 2,5 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.
  • Årskurs 7-9: Minst 3 kilometer gångavstånd mellan bostad och skola.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?