Möjligheter för dig som är ung och intresserad av EU-frågor

Flygfoto över European Youth Event

Som ung kan du delta i olika EU-evenemang som till exempel European Youth Event, jobba som volontär genom Europeiska solidaritetskåren, resa i Europa genom DiscoverEU eller studera och göra praktik utomlands.

Här kan du läsa om de möjligheter som finns för dig som ung och intresserad av EU-frågor.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?